Privatekonomi

Låg kunskap om privatekonomi sätter unga vuxna i ekonomiska problem Efter att Finansinspektionen genomfört en undersökning (2016) presenterades en dyster bild kring kunskapen hos unga gällande privatekonomi. Det var närmare 90% som inte ansåg sig ha kunskap om vilka försäkringar som man borde ha samt vad man bör tänka på när man tecknar ett lån. […]

Fler barn söker vård för att utreda könsidentitet

Det har skett en kraftig ökning av barn och unga som söker barnpsykiatrisk vård för att utreda könsidentitet. Könsdysfori betyder upplevelsen av att tillhöra det andra könet. ALB (BUP Konsultenhet  Solna) är den mottagning i landet som tar emot dessa barn. Antalet remisser hit har tredubblats under de senaste två åren. – Jag känner mig som en […]