school-649390_1920PBU är en plats för information om barn- och ungdomspsykiatri i Stockholm. Organisationens syfte är att hjälpa barn och ungdomar i Stockholmsområdet att hitta information om vart de kan hitta den hjälp de kan behöva. Organisationen drivs ideellt. Organisationen är finansierad privat och är politiskt opartisk. Vi står på barnens och ungdomarnas sida och arbetar för att de skall få rätt och relevant hjälp i en utsatt situation.

I strax över hundra år har det arbetats organiserat för en förbättrad psykisk barn- och ungdomshälsa då röster höjdes om att psykisk ohälsa gick att förebygga i början av sekelskiftet.

Vi känner dock att det finns alldeles för många barn och ungdomar som går lång tid utan att söka vård och att det fortfarande finns ett tabu angående psykisk hälsa. Därför vill vi underlätta för barn och ungdomar att söka vård och att radera myter och tabun som finns kvar.

Vi erbjuder inget stöd eller sjukvård utan det vi erbjuder är information om sjukvård och stöd.